kubik valors aportats valores contacte  
   
Activitat

L’activitat principal de Kubik Capital, S.L. és la consultoria finacera, en l’àmbit de les PIME, i es centra especialment en els moments clau de la vida de l’empresa.

Les tipologies principals d’operacions que efectuem son dues:

Consultoria Financera: Realització de business plan i plans de viabilitat per a empreses i acompanyament en l’execució financera (reestructuracions d’actius/passius, cerca de fonts de finançament, etc.), tant en situacions fundacionals, de desenvolupament i expansió del negoci, de crisi institucional, econòmica o financera, o de compravenda.

Planificació fiscal i financera d’operacions especials, valoracions de companyies i acompanyament en els plantejaments jurídics mercantils societaris.

  • Fusions i escissions de societats.
  • Separacions de socis.
  • Compravenda de societats i/o actius empresarials.
  • Protocols successoris.
  • Reestructuracions empresarials.
  • Situacions concursals.

Corporate Finance:M & A: operacions de compravenda de societats i/o actius empresarials. Gestionem tant mandats de compra com de venda i la nostra col·laboració va des del plantejament de l’operació fins al tancament, passant per les fases clau de valoració de les companyies objectiu, identificació de compradors/venedors, negociació i emissió/recepció d’ofertes indicatives, vinculants o carta d’intencions, acompanyament en les fases de due dilligence i en el tancament de l’operació.

M.B.O., M.B.I. i BIMBO: acompanyament i assessorament financer als equips directius gestors en els processos de compra d’una companyia, inclosa la valoració, cerca de fonts de finançament i socis financers, negociació de les participacions, pactes de socis i tancament de l’operació.